Walk and Talk

Att promenera ger mer kreativa samtal, än om ni sitter inomhus. Det är kärnan i metoden walk and talk.

Ni kanske själva känner igen hur mycket man kan lösa under en promenad med vänner, partner eller varför inte hunden.

Samtalet blir ofta lite mer avslappnat och naturligt, man kan göra naturliga pauser till eftertanke och får samtidigt motion och frisk luft.

Det finns olika varianter av denna metod. Grundtanken är att man promenerar parvis och diskuterar en fråga. Efter en viss tid, eller ett visst avstånd skiftar man samtalspartner och fråga.

Det är en perfekt start på Dag Två av en konferens för att reflektera över gårdagen. Ta femton minuter, gå ut och promenera en kort tur i parken intill Herrgården och tillbaka kommer många bra insikter och diskussionspunkter.

Kanske ska deltagarna lära känna varandra bättre, då är walk-and-talk underlättande då det blir ett mer otvunget samtal när man promenerar bredvid varandra.

Eller diskutera förväntningar på dagen.

Sedan gör ju miljön kring Stora Djulö det ännu lättare att inspireras och ge energi till promenaden.